Nieuws

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid bekroond
  2. Workshop nu geaccrediteerd voor huisartsen én praktijkondersteuners
  3. HeartMath in de zorg
  4. Boekentips


1. Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid bekroond
Marianne Six Dijkstra, docent Arbeid en Gezondheid bij de academie Gezondheidszorg en PhD-student, is de winnaar van de Saxion Research Award. De jury is vooral enthousiast over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

Het onderzoek helpt om het screenen op gezondheidsaspecten van duurzame inzetbaarheid te verbeteren met behulp van de hartslagvariabiliteits(HRV)-meting. Voor de meting wordt gebruik gemaakt van de emWave ProPlus apparatuur die is ontwikkeld door HeartMath.

“Waar we nu vooral benieuwd naar zijn, is of de HRV meting een voorspellende waarde heeft, dus hoe de gezondheid van de werknemers zich ontwikkelt. Daarvoor wordt nu vervolgonderzoek gedaan en zijn we bezig met herhaalde metingen. Dit alles is een onderdeel van een groter promotietraject. Met machine learning technieken willen we de advisering over duurzame inzetbaarheid verbeteren. We werken hiervoor nauw samen met het lectoraat Ambient Intelligence. Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en University of Alberta zijn de kennispartners in het traject. Informens BV is de praktijkpartner die ook de data verzamelt en HeartMath BV de technische partner als het gaat om HRV.”

2. Workshop nu geaccrediteerd voor artsen én praktijkondersteuners
De Workshop Zelfregulatie van stress en veerkracht door patiënten en hulpverleners is nu niet alleen voor artsen maar ook voor praktijkondersteuners (zowel POH-GGZ als POH-S) geaccrediteerd met drie punten.

Na het volgen van deze workshop kan worden doorgestroomd naar de Opleiding tot HeartMath Therapeut. Het volgen van de HeartMath Basis is dan niet meer noodzakelijk.

Klik hier voor meer informatie of opgeven voor de workshop.


3. HeartMath in de zorg
De HeartMath technieken worden steeds vaker ingezet in de zorg. In het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn al honderden patiënten succesvol behandeld met hartcoherentietraining. Daarover zijn reeds meerdere onderzoeken gepubliceerd, zie o.a. artikel).
Ook bij het werken met mensen met een verstandelijke beperking worden de HeartMath technieken steeds vaker ingezet. Dit artikel laat zien hoe twee zorgverleners bij zorgorganisatie 's Heeren Loo collega's en cliënten helpen beter om te gaan met de spanningen op het werk.
HeartMath hartcoherentietraining is nu ook opgenomen in het kennisplein gehandicaptensecor voor medewerkers die werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

4. Boekentips
Graag willen we deze keer de volgende 2 boeken aan de aandacht brengen:

De Polyvagaal-theorie en de transformerende ervaring van veiligheid van Stephen Porges ( Uitgeverij Mens!. ISBN 9789463160391). Porges is een Amerikaanse psychiater die al meer dan 40 jaar onderzoek doet. Deze heeft betrekking op de nervus vagus, een hersenzenuw die vanuit de hersenstam naar de organen gaat en ook informatie van de inwendige organen naar het brein stuurt. Deze vagus speelt een grote rol bij communicatie, sociaal gedrag en emotionele stoornissen. Het betekent een nieuwe blik op traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Porges: 'Met dit boek hoop ik duidelijk te maken dat een gevoel van veiligheid cruciaal is voor genezingsprocessen. Vanuit polyvagaal perspectief is een ontbrekend gevoel van basale veiligheid het onderliggende element bij uitstek dat via zowel biologische als gedragsmatige wegen leidt tot psychische aandoeningen en lichamelijke ziekten.' Porges heeft een van de meest diepgaande en verhelderende bijdragen geleverd aan ons begrip van het zenuwstelsel. Dit goed leesbare, briljante werk is van groot nut voor wetenschappers, psychiaters en studenten traumatologie. Met een verklarende woordenlijst en een literatuuroverzicht. Het is o.a. bij Bol.com te bestellen.

Jij en Stress van Jacqueline Tournier. In dit rijk geillustreerde boekje wordt duidelijk aan ouders en kinderen uitgelegd wat er gebeurt als de stress toeslaat. Welke processen vinden plaats in je hersenen en welk gedrag komt daarbij kijken? Zo leren volwassenen en kinderen taal te ontwikkelen en gebruiken voor de vaak grote en onbegrepen emoties rond boze of bange buien. Het boekje geeft alle mogelijkheid in alle openheid te kunnen praten over moeilijk gedrag. In een bijgeleverd werkboekje kan er geoefend worden met de aangeboden inzichten.
Het boekje is hier te bestellen.