Wetenschappelijk onderzoek

HeartMath hecht veel waarde aan zijn solide wetenschappelijke basis en is dan ook erg begaan met wetenschappelijk onderzoek in tal van stromingen. Het HeartMath Insitute in Californië doet zelf al jaren wetenschappelijk onderzoek in het veld van hartcoherentie en ook worden er door HeartMath tal van onderzoeksinitiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd die door verschillende ziekenhuizen en universiteiten worden uitgevoerd.

Wereldwijd zijn er reeds vele research studies (zie onderzoeksresultaten) die aantonen dat gebruik van de HeartMath technieken leidt tot een hogere prestatievermogen, minder stress, verbeterd welbevinden en emotionele stabiliteit.

HeartMath individuele coachingstrajecten
Het onderzoeksbureau Soffos heeft in 2010 voor HeartMath Benelux de Stress-REM vragenlijst ontwikkeld om nog beter te kunnen meten hoe groot het effect is van het individuele HeartMath Veerkracht Programma. In 2012 is een validatieonderzoek afgerond waaruit blijkt dat de Stress-REM meet wat we zeggen dat hij meet: stress en een aantal aspecten van stress, te weten psychisch welbevinden, sociaal welbevinden, gezondheid, coping, time management, cognitie, emotie, gedrag en fysiek welbevinden. Daarnaast hangen de vragen in voldoende mate samen, dus meten ze gezamenlijk hetzelfde construct. Voor het uitgebreide verslag, klik hier.

Wij hebben in 2018 aan Soffos gevraagd de resultaten van onze HeartMath coaching interventies te evalueren. De slotconclusie van het rapport is dat de cliënten wezenlijk verbeterd zijn in hun omgang met stress door de coaching volgens de HeartMath methodiek, het ging daarbij om 1129 coachingstrajecten. Bij alle dimensies is sprake van een significante verbetering van de gemiddelde scores op tijdstip T2 ten opzichte van tijdstip T1. De P-waarden zijn daarbij allen onder de 0,001, dit betekent dat de kans dat de uitslag beïnvloed wordt door andere omstandigheden dan de HeartMath coaching marginaal is.

Zowel het individuele HeartMath Veerkracht Programma als de HeartMath  groepstraining Vergroot je veerkracht, verminder je stress! zijn opgenomen in het PRESENT pakket en het  LIVVIT pakket van Zilveren Kruis. Zie hier onze evaluatie over 2017.
 

HeartMath groepstrainingen
We hebben daarnaast ook de resultaten van 18 in-company trainingen die HeartMath Benelux tussen 2008 en 2013 in Nederland heeft gegeven door het onderzoeksinstituut Soffos (www.soffos.eu) laten evalueren. Het betreft 265 medewerkers van een mix aan bedrijven, zorginstellingen, overheid en non-profit. De medewerkers bleken veel verbetering te ervaren, vooral in vermoeidheid, spanning en stresssymptomen. Ook waren de gemeten verbeteringen zeer significant (zie meetrapport en  analyse van Soffos).

Dit is een duidelijke ondersteuning van onze aanpak op stressreductie en de inzet op meer veerkracht en vitaliteit.

 

Overig onderzoek naar de HeartMath methode in Nederland
In 2006-2008 is er een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re-integratietechnieken. BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies en Meetinstrumentenbij Re-integratie naar Arbeid. Het betreft een project dat met financiering van het UWV is uitgevoerd en in april 2008 is afgerond. Het project is uitgevoerd door:

  • de sectie Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (prof. dr. J.W. Groothoff, dr. S. Brouwer, dr. R.H. Bakker, drs. K. Overweg);
  • de afdeling Psychologie van Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht (prof. dr. F.J.N. Nijhuis, drs. B. Pierik);
  • de afdeling Experimentele en Arbeidspsychologie van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (dr. J.M.H. Schellekens, F.I. Abma, MSc).

Het HeartMath Stress Reductie Programma (voorganger van het Werken aan Veerkracht programma) is toen beoordeeld als een effectieve interventie bij reïntegratie (Opmerkelijk is dat slechts 6 van de 49 interventies als effectief zijn beoordeeld) . U kunt het eindrapport hier downloaden en de catalogus met alle beoordeelde interventies hier (NB: HeartMath is te vinden op blz. 106 van de catalogus).

In Nederland wordt in toenemende mate onderzoek naar HRV en de HeartMath technieken gedaan. Zie oa de volgende documenten over onderzoeken binnen de Rijks Universiteit van Groningen door Margreet Sanders De effecten van gevoelens op hart en hersenen, 2006, Literatuurstudie Hartcoherentie, 2006, Leeronderzoeksverslag, 2008 door Wessemius en van der Meulen  en Kan Stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie, 2009 door Jolant van den Haspel.

In 2011 is er bij de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Antonius ziekenhuis een Pilotonderzoek naar de effectiviteit van hartritmevariabiliteit-training, 2011 afgerond door Maarten Koller.

Binnen Lentis (voorheen GGz Groningen) is de onderzoeksgroep ‘de Middenweg’ actief. Deze groep houdt zich bezig met onderzoek naar Integrale Psychiatrie. Reguliere, complementaire en alternatieve behandelingen kunnen daar deel van uit maken. Onder leiding van Dr. M.T. Appelo (Hoofd wetenschappelijk onderzoek) loopt een aantal onderzoeken, o.a. naar de effectiviteit van hartcoherentie training bij Psychotische stoornissen, 2008 (contactpersoon Drs. B.M.A. Hartogs) en een pilotstudie naar hartcoherentietraining bij studenten met faalangst (contactpersoon Drs. M.N. Oostra).

In dit kader willen we het artikel Gezond voelen, 2 jarige pilot in huisartsenkliniek te Utrecht, 2010  ook aanbevelen. Dit is het verslag van een 2-jarige pilot waarin patiënten in de huisartsenkliniek in 5 keer succesvol leren om een patroon van stress, zorgen en fysieke klachten te doorbreken. Samenwerking van Jacqueline van Riet (huisarts) en Daphne Wiersma (coach hartcoherentie). Doelgroep zijn die patiënten met klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden was. De conclusie is ‘Gezond Voelen’ is een goede interventie om mensen te begeleiden om meer greep te krijgen op hun gezondheid en gevoel van welbevinden. Gezond voelen’ is GG-aanbod, d.w.z. dat het ingaat op gezondheid en gedrag en mensen aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hen hierbij ook ondersteunt. Het mobiliseert de eigen kracht van mensen.

Voorbeelden van van een afstudeerscripties:

Op onze onderzoekspagina kunt u een overzicht vinden van de vele studies die er reeds op dit gebied zijn gedaan.Voor een nog uitgebreider overzicht van alle research verwijzen we u naar www.heartmath.org. In de september uitgave 2014 van de Frontiers of Psychology zijn twee artikelen verschenen over de laatste stand van onderzoek en wetenschap rondom de aansturing van het hart, hartritmevariabiliteit (HRV) en diagnosemethodieken. Een must voor iedereen die het naadje van de kous wil weten! Het gaat om  A healthy heart is not a metronome en Cardiac Coherence, self-regulation, autonomic stability and psychosocial well-being.

In dit artikel vindt u meer informatie over de wetenschappelijke impact die het HeartMath Institute en het hoofd daarvan, Dr. Rollin McCraty, de afgelopen 25 jaar hebben gehad op onderzoek rondom HRV biofeedback.