Opleiding tot gelicenseerd HeartMath Groepstrainer

De opleiding omvat:

 • drie volledige opleidingsdagen met steeds twee à drie weken tussen de lesdagen
 • het gebruik van de emWave® technologie in groepen
 • huiswerkopdrachten tussen alle opleidingsdagen
 • heldere instructies over hoe u het Vergroot je veerkracht, verminder je stress! programma aan kunt bieden aan groepen deelnemers, waarbij u :
  • ondersteunt bij het vaststellen van doelen door deelnemers
  • helpt stressbronnen en de bijbehorende energielekken te onderkennen
  • zelfregulatie technieken uit kunt leggen
  • ondersteunt bij het vinden van strategieën waarmee de deelnemers tot eigen oplossingen komen
  • een  structuur biedt waarmee het aangeleerde in de dagelijkse routine van de deelnemers geïmplementeerd wordt
  • zo ondersteunt dat deelnemers hun oefenplannen uitvoeren
 • theorie en praktijkexamen

Thuisstudie

 • Gedurende de cursus ontwikkelt u uw eigen HeartMath workshop voor een doelgroep naar keuze
 • U  oefent gedurende de opleiding delen van het Vergroot je veerkracht, verminder je stress! programma in uw eigen omgeving
 • De huiswerkbelasting is ongeveer 20 uur.

Licentie
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een licentie die het gebruik van gepatenteerde technieken toestaat voor commercieel gebruik in een groepssetting, deze licentie omvat:

 • toestemming om HeartMath’s intellectuele eigendom commercieel te gebruiken en
 • uzelf te promoten als groepstrainer in het HeartMath Systeem
 • en gebruik van het officiele HeartMath groepstrainers logo
   

Voor wie?
Deze driedaagse opleiding is bedoeld voor HeartMath coaches en therapeuten die de HeartMath technieken en apparatuur in een groepssetting willen aanbieden binnen een bedrijf of organisatie. De HeartMath groepstrainer opereert op HBO werk- en/of denkniveau.

Lesmateriaal 

 • Nederlandstalig trainershandboek van het HeartMath Certified Trainers Program
 • PowerPoint met video en extra materiaal
 • Werkbladen van het Vergroot je veerkracht, verminder je stress!  programma

Voorwaarden

 • U heeft de opleiding tot HeartMath coach of HeartMath Therapeut trainer afgerond.

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt € 2150,- inclusief cursusmateriaal, verblijfskosten (zaalhuur, lunch, koffie en thee) en BTW.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen mailt u naar info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen met HeartMath Benelux via  +31 43 36 55 626.