Lijst HeartMath trainers: Afvallen met de HeartMath Methode Noord-Brabant, Nederland

Terug naar de vorige pagina

Noord-Brabant, Nederland

Heartmath 1:1 Germaine van der Kolk

Je hart is slimmer dan je denkt……!

Work IT Out is een praktijk voor welzijnsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Work staat hier voor de actieve rol van hart en ademhaling. Het lijken zachte manieren, maar de resultaten zijn duidelijk voelbaar en objectief meetbaar. 

Door een goed onderbouwde en planmatige aanpak, is het mogelijk om in relatief korte tijd een positieve verandering te ondervinden. Meer ontspannen, in contact met intuïtie en creativiteit en bovendien betere fysieke en mentale prestaties. Omdat stress ook veel invloed heeft op leef- en eetgewoonten (zoals emotioneel eten, roken etc.)  kan hartcoherentie effectief en langdurig meewerken aan een gezondere levensstijl.

Luisteren naar mijn hart heeft voor mij een hele andere betekenis gekregen en ik wens ieder hetzelfde toe.

Germaine van der Kolk
Keldonk (NBr)

Informatie op:  www.praktijkworkitout.nl  mail naar: welzijn@praktijkworkitout.nl of bel:  0413-210922  / 06-23867859

Heartmath 1:1 Provider Wim Knoppert

Wim Knoppert, HeartMath 1:1 Provider® en Therapeut, Natuurgeneeskundige, Ayurvedic Practitioner®, NAET Practitioner®.

Sinds begin 21e eeuw ben ik actief bezig met gezondheid en welbevinden vanuit de Ayurvedische gedachte. Ik heb mijn opleiding tot Ayurvedic Practitioner® in Nederland en deels in India gevolgd. Ayurveda is voor mij een ‘way of living’.

Naast Ayurvedic Practitioner® ben ik sinds 2011 NAET® Practitioner. Ik heb ontdekt dat NAET een zeer effectieve methode is om allergieën aan te pakken. Verder pas ik NAET plus Ayurveda toe om een eventuele onbalans in de darmflora te herstellen. NAET en Ayurveda vormen een complementaire aanpak van lichamelijke, geestelijke of energetische onbalans. Ik pas beide methoden toe in mijn praktijk.

De derde pijler onder mijn behandelingen wordt gevormd door de hartcoherentie techniek op basis van HeartMath. Hartcoherentie is een simpele methode om zelf de controle te krijgen over stress en effectief te kunnen sturen op balans en gezondheid van lichaam en geest.

Ayurwell, Oss, www.ayurwell.nl, info@ayurwell.nl, 0412-656516, 06-3988 7137

Terug naar de vorige pagina