Leer werken met de HeartMath methode vanuit een therapeutisch perspectief
Voor effectieve interventies en intensieve begeleiding
 

Specialisatie tot HeartMath Therapeut

De specialisatie tot HeartMath Therapeut is speciaal ontworpen voor zorgprofessionals zoals (arbo-) artsen, (jeugd-) psychiaters, (sport-) psychologen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen (ook A,B & Z) en diëtisten.

In deze 2-daagse vervolgopleiding word je opgeleid tot HeartMath® Therapeut.   

 
 

De opleiding tot HeartMath Therapeut omvat:

In twee live dagen verdiep je je onder leiding van opleider/trainer/psychiater Irmi Klijntunte in een kleine groep (maximaal 10 personen) in de toepassingen van hartcoherentietraining in therapie. 

Dag één begint met een update van de theorie over HRV, hartcoherentie, en het autonome zenuwstelsel (mede gebaseerd op de polyvagaal theorie van Steven Porges en Deb Dana). Vervolgens is er tijd voor een toelichting op alle technieken en thema’s uit het Werken aan Veerkracht werkboek vanuit het perspectief van een ervaren therapeut, met extra achtergrondinformatie, tips&tricks. Daarna oefen je met elkaar in manieren om die thema’s en technieken in te zetten in behandeltrajecten.

Op dag twee leer je drie nieuwe technieken en komen specifieke toepassingsgebieden aan de orde, zoals trauma, angst, depressie, burn-out, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. We oefenen met casuistiek en naar gelang de behoefte van de groep kunnen we dieper inzoomen op specifieke thema’s.

Het zullen afwisselende en interactieve dagen zijn met veel ruimte voor uitwisseling, verbinding, vragen en persoonlijke inbreng. Voor elke dag krijg je een verzoek een korte presentatie voor te bereiden over één van de thema’s die we die dag gaan behandelen.

 
Na het volgen van deze opleiding:
 • ben je in staat om cliënten te begeleiden met het Werken aan Veerkracht programma
 • weet je hoe biofeedback op het hartritme kan bijdragen aan zelfregulatie op fysiologisch, cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau
 • heb je voldoende kennis opgedaan over de fysiologie van stress en de wetenschappelijke onderbouwing van HRV en de HeartMath methode
 • ben je in staat de emWave- en Inner Balance biofeedback hardware en software met je cliënten te gebruiken
 • kun je de methode toepassen bij jezelf, bij individuele cliënten of in een groepstherapeutische setting
   
Na het volgen van deze opleiding:
 • ben je in staat om cliënten te begeleiden met het Werken aan Veerkracht programma
 • weet je hoe biofeedback op het hartritme kan bijdragen aan zelfregulatie op fysiologisch, cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau
 • heb je voldoende kennis opgedaan over de fysiologie van stress en de wetenschappelijke onderbouwing van HRV en de HeartMath methode
 • ben je in staat de emWave- en InnerBalance biofeedback hardware en software met je cliënten te gebruiken
 • kun je de methode toepassen bij jezelf, bij individuele cliënten of in een groepstherapeutische setting
   
 

In de opleiding wordt aandacht besteed aan:

 • Inpassing van HeartMath interventies in bestaande behandelmethodieken.
  De opleiding biedt een kennismaking met diverse interventietechnieken. Om deze interventies goed over te kunnen brengen is het van belang om de geleerde technieken ook zélf veel te oefenen en toe te passen in het dagelijks leven. Dat leidt zowel voor de cliënt als voor de therapeut tot meer lichamelijke en geestelijke veerkracht en betere prestaties. Dit komt de gezondheid ten goede en kan een waardevolle aanvulling zijn op andere behandelmethoden.
   
 • Begeleiding van cliënten door middel van het Werken aan Veerkracht-programma.
  Het Werken aan Veerkracht programma biedt een gevalideerd protocol om met behulp van een werkboek de cliënt in 7 sessies te begeleiden. De cliënt wordt zich bewust van zijn doelen, stressbronnen en energielekken en leert stapsgewijs de HeartMath technieken toe te passen en te integreren in het dagelijks leven. Huiswerkopdrachten en oefenen zijn belangrijke onderdelen. De cliënt formuleert aan het eind van het traject een actieplan, om zo de behaalde resultaten duurzaam te maken en verder uit te breiden.
 

Licentie

Na het volgen van deze opleiding krijg je toestemming om je te presenteren als gelicenseerd HeartMath Therapeut en kun je het officiële HeartMath Therapeut logo gebruiken.


 
 

HeartMath Resource Center

Als HeartMath Therapeut heb je toegang tot het HeartMath Resource Center met:

 • recht op korting op HeartMath producten van max. 20%
 • recht op een therapeut- en coachvermelding op de site van HeartMath Benelux
 • toegang tot het HeartMath Benelux Coach forum op Linkedin
 • toegang tot het HeartMath netwerk van continue opleiding en professionalisering
 • minimaal vier maal per jaar een gratis professionaliseringsmiddag

Je hebt gratis toegang tot 1 september. Daarna vragen we een jaarlijkse bijscholingsfee van € 120,-. Deze zetten we in voor het organiseren van professionaliseringdagen, intervisie en netwerkbijeenkomsten. Het is niet verplicht om de jaarlijkse bijscholingsfee te betalen. Je mist in dat geval bovengenoemde voordelen.

 
 

Didactische werkvormen

 • Instructie: de docent geeft klassikaal instructies over de werking van de biofeedback, de uitleg daarvan aan cliënten en de wijze van begeleiding (coaching). Daarnaast verzorgt de docent korte informatieve lezingen over het autonome zenuwstelsel, het stress-systeem en de wetenschappelijke achtergrond van biofeedback op HRV.
 • Interactie: de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek wordt besproken.
 • Opdrachten: de deelnemers krijgen gedurende de opleiding verschillende opdrachten op het gebied van casusbeschrijvingen, presentaties over verschillende onderwerpen, het begeleiden van proef-cliënten en het werken aan stressmanagement-doelen voor zichzelf.
 • Samenwerking: er wordt gewerkt in verschillende groepssamenstellingen aan de hand van verschillende groepsopdrachten.
 • Spelvormen: er wordt gewerkt met rollenspellen waarin de interactie cliënt-therapeut wordt nagebootst.

Contact- en zelfstudie-uren

De opleiding tot HeartMath Therapeut omvat in totaal 14 contacturen. Voor elke dag krijg je het verzoek een interactieve presentatie voor te bereiden van 10 minuten over één van de onderwerpen die we dag gaan behandelen. Daarnaast vragen we je om ter voorbereiding op dag 2 een verslag van 1 A-4tje te schrijven over jouw ervaringen met het inzetten van HeartMath technieken in therapie. 

Voor wie?

Het programma is bestemd voor zorgverleners, zoals (arbo-) artsen, (jeugd-) psychiaters, (sport-) psychologen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen (ook A,B & Z) en diëtisten.

Werk je in een professionele research omgeving (ook als student) waar HeartMath Therapeut protocollen gebruikt worden als onderwerp van studie? Dan is het HeartMath Therapeut programma een goede voorbereiding.

Voorwaarden voor de inschrijving

 • je bent in het bezit van een diploma van een zorggerelateerde opleiding op minimaal HBO of gelijkwaardig niveau
 • je hebt de Opleiding tot HeartMath Coach (en bij voorkeur ook de Praktijkopleiding voor zorgprofessionals) gevolgd
 • we gaan ervan uit dat je een laptop met minimaal de emWave Pro tot je beschikking hebt tijdens het opleidingsprogramma; indien je deze nog niet in je bezit hebt kun je deze met een korting van 20% op de standaardprijs bij ons aanschaffen

Opleiders

De opleiding wordt verzorgd door Irmi Klijntunte, psychiater.

 

Irmi Klijntunte is (kinder- en jeugd) psychiater. Ze heeft een uitgesproken interesse in de samenhang tussen lichaam en geest en de invloed van leefstijl op ziekte en gezondheid. Daarnaast is ze medisch adviseur en één van de hoofdopleiders bij HeartMath Benelux.

Locatie & data

Het dagprogramma duurt van 10 tot 17.30 uur. Tijdens de pauze wordt ter plaatse een lunch geserveerd. Er is geen diner en overnachting voorzien. Mocht je vooraf of achteraf toch willen overnachten dan vragen we je contact op te nemen met ons kantoor via info@heartmathbenelux.com of (31)43-3655626.

Datum(s) Locatie Taal
23-01-2024
dinsdag 23 januari en 6 februari 2024 van 10.00 tot 17.30uur.
Soest Nederlands

Investering

Investering
Kosten training/opleiding (BTW 0%) € 801.40
Overige kosten * (BTW 21%) € 160.00
BTW 0% € 0.00
BTW 21% € 33.60
Totale prijs
€ 995.00

*betreft zaalhuur, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen mail je naar info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan contact met je op. Je kunt ook bellen met HeartMath Benelux via  +31 43 36 55 626.