Webinar - HeartMath en podiumangst

Podiumangst is onder musici en muziekstudenten een geducht probleem, een probleem waar men bovendien niet gemakkelijk over spreekt. Uit divers onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de musici last heeft of heeft gehad van stress. Bij 20% van deze groep zijn de problemen dermate ernstig dat daardoor het professioneel functioneren wordt bemoeilijkt.

In dit webinar vertelt Ewold de Maar over het project ‘Peak Performance and Reducing Stage Fright’, waarin zes studenten van het Prins Claus Conservatorium de mogelijkheid kregen om een HeartMath training te volgen. Dit onderzoek, dat beschreven staat in dit verslag,
richtte zich op de bruikbaarheid van deze training voor muziekvakstudenten.

In onderstaande video verteld een beginnend muzikant over zijn ervaring met HeartMath en podiumangst.

Hartcoherentie en podiumangst.

Hartcoherentie en podiumangst

Data
Het webinar heeft plaats gevonden op 8 mei 2019 van 20.00-21.00 uur. U kunt het terug kijken via deze link.

Investering
Het webinar is gratis.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen mailt u naar info@heartmathbenelux.com. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen met HeartMath Benelux via  +31 43 36 55 626.