Bedrijven en organisaties

De HeartMath methodiek is in staat om het prestatievermogen van individuen sterk te verbeteren. Het Vergroot je veerkracht, verminder je stress! programma (afgeleid van het Amerikaanse Resilience AdvantageTM Programma) heeft zich ruimschoots bewezen bij vele bedrijven zoals Boeing, Hewlett-Packard, Shell en BP. Wereldwijd zijn er meer dan dertigduizend managers in getraind. In Nederland zijn inmiddels trainingen verzorgd voor o.a. Unilever, Shell, Philips, DSM, RABO, ABN-AMRO, Deloitte, de Politie, de Politieacademie, PWC, Ministerie van Economische zaken Hamelink & van den Tooren, RWS en de Nederlandse Spoorwegen. Een volledig overzicht vindt u hier.

 

Bij alle klanten is het HeartMath programma er in geslaagd duidelijke verbeteringen te laten zien in een breed spectrum van key performance indicatoren zoals: moraal, individuele prestatie, ziekteverzuim, hormoonbalans, bloeddruk en HRV (een overzicht van verschillende onderzoeken vindt u hier).

"De training HeartMath Peak Performance heeft mij inzicht gegeven veel meer op gevoel te handelen dan op ratio. De technieken die hierbij worden gebruikt zijn simpel en direct in de praktijk toepasbaar. Door het gebruik van deze technieken ben ik effectiever in mijn day to day business. Maar ook prive heb ik erg veel profijt van deze cursus. Kortom deze cursus heeft mijn leven meer inhoud gegeven"
Arnout van der Rest, Partner Transfer Pricing, PriceWaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. 

Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath instituut in samenwerking met neurologen en cardiologen van verschillende universiteiten. Dit heeft geresulteerd in technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt. Met behulp van ontwikkelde technieken en het emWave® Pro bio-feedback systeem kunnen gezondheid en prestatievermogen van een individu sterk verbeterd worden.

"De fysiologische achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing van HeartMath is absoluut solide, reden waarom we aan de gang gegaan zijn met pilot studies bij Shell. Het zien van een zelf veroorzaakte verandering in hun eigen hartritme maakte indruk op de anders zo sceptische ingenieurs. "
Dr. Graham Bridgewood, Chief Medical Officer, Shell International (UK)

Onderzoek
Samen met verschillende klanten zoals Unilever, Shell en BP zijn reeds uitgebreide onderzoeken gehouden (een overzicht van verschillende onderzoeken vindt u hier).

We hebben de resultaten van 18 in-company trainingen die HeartMath Benelux tussen 2008 en 2013 in Nederland heeft gegeven door het onafhankelijke onderzoeksinstituut Soffos (www.soffos.eu) laten evalueren. Het betreft 265 medewerkers van een mix aan bedrijven, zorginstellingen, overheid en non-profit. De medewerkers bleken veel verbetering te ervaren, vooral in vermoeidheid, spanning en stresssymptomen. Ook waren de gemeten verbeteringen zeer significant (zie meetrapport en  analyse van Soffos).

Dit is een duidelijke ondersteuning van onze aanpak op stressreductie en de inzet op meer veerkracht en vitaliteit.

Bij onderstaande internationale studies zijn ook de kostenbesparingen in beeld gebracht, die gerealiseerd kunnen worden door het invoeren van de HeartMath technieken binnen een organisatie.

Logo Politie

Bij de Nederlandse Politie zijn de afgelopen jaren reeds meer dan 60.000 agenten getraind in Mentale Weerbaarheid waarbij ook de HeartMath hartcoherentietechnieken worden onderwezen. De reacties van de agenten zijn heel positief omdat de technieken goed toepasbaar zijn in hun dagelijkse taken. Zie ook onderstaande video naar de ervaringen van de agenten met betrekking tot hartcoherentietraining.


Aanbod
HeartMath Benelux en verschillende door haar gelicenseerde partners bieden het HeartMath Groepsprogramma aan. Daarnaast bieden onze HeartMath Coaches in Nederland en België ook het HeartMath Veerkracht Programma aan voor individuele begeleiding en prestatieverbetering op basis van de HeartMath technologie.                                 

Samenwerkingsovereenkomst voor trainingsbureaus
Indien u als trainingsbureau HeartMath aan wil bieden als één van uw producten dan kan dat middels een Samenwerkingsovereenkomst. U kunt dat doen door HeartMath gelicenseerde groepstrainers via HeartMath Benelux in te huren of één of meer van uw eigen trainers door HeartMath Benelux op te laten leiden.
VDS Training Consultants en Kudding & Partners zijn trainingsbureau's die HeartMath aanbieden binnen hun portfolio.

HeartMath effectief bij re-integratie
In 2006-2008 is er een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re-integratietechnieken. BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies en Meetinstrumentenbij Re-integratie naar Arbeid. Het betreft een project dat met financiering van het UWV is uitgevoerd en in april 2008 is afgerond. Het project is uitgevoerd door:

  • de sectie Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (prof. dr. J.W. Groothoff, dr. S. Brouwer, dr. R.H. Bakker, drs. K. Overweg);
  • de afdeling Psychologie van Arbeid en Gezondheid van de Universiteit Maastricht (prof. dr. F.J.N. Nijhuis, drs. B. Pierik);
  • de afdeling Experimentele en Arbeidspsychologie van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (dr. J.M.H. Schellekens, F.I. Abma, MSc).

Logo BIMRA

Tot onze vreugde kunnen we melden dat het HeartMath Veerkracht Programma is beoordeeld als een effectieve interventie bij reïntegratie (Opmerkelijk is dat slechts 6 van de 49 interventies als effectief zijn beoordeeld). U kunt het eindrapport hier downloaden en de catalogus met alle beoordeelde interventies hier (NB: HeartMath is te vinden op blz. 106 van de catalogus).

Vergoeding
Zowel het individuele HeartMath Veerkracht Programma als de HeartMath  groepstraining  Vergroot je veerkracht, verminder je stress zijn opgenomen in het PRESENT en het  LIVVIT pakket van Zilveren Kruis. Zie hier onze evaluatie over 2021.

Logo Zilveren Kruis   

 

Meer weten?
Neem dan contact op met onze bedrijfscoördinator Renzia de Koning (06-51 92 04 64).