Onze missie, ons verhaal


Wij helpen je om de kracht van je hart te ontdekken. Door het verhogen van je hartcoherentie breng je stress en emoties in balans en verdiep je tegelijkertijd verbinding en communicatie. Hartcoherentie werkt aanstekelijk. Het begint bij jezelf en heeft een positief effect op anderen. Je zult niet alleen jezelf versterken en inspireren, maar ook de mensen om je heen. Een hogere hartcoherentie is voelbaar, zichtbaar, meetbaar en trainbaar.

Onze visie (al meer dan 30 jaar)
Een menswaardiger, hart-gecentreerde wereld waarin we voor elkaar zorgen en harmonieus in vrede leven. Het is een grootse visie, maar HeartMath gelooft erin, net als in de vele persoonlijke en maatschappelijke vruchten die het werken met hartcoherentie zal afwerpen. 

Onze missie: To help activating the heart of humanity 
Onze missie is om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken door hartcoherentie te leven met rust in het hoofd en een open hart.

Dat betekent concreet dat we ons dagelijks inzetten voor:

  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de communicatie tussen het hart en het brein en de individuele en sociale effecten daarvan
  • het leveren van toegankelijke biofeedback apparatuur en apps om mensen te laten ervaren wat een hogere hartcoherentie kan betekenen voor hun veerkracht, gezondheid en geluk
  • het opleiden van coaches en trainers op het gebied van hartcoherentie
  • het geven van trainingen in het bedrijfsleven, bij (zorg-) organisaties en overheden 

Ons verhaal
HeartMath is in 1991 ontstaan vanuit een diepe wens om zorg te dragen voor mens en planeet. De Amerikaanse oprichter Doc Childre voorzag dat het hart een doorslaggevende rol zou krijgen in het reguleren van emoties en begon onze onderzoeksdirecteur dr. Rollin McCraty een zoektocht naar de precieze werking. Al snel ontdekten ze het belang van coherentie in de hartritmevariabiliteit.

Om hun bevindingen zichtbaar en begrijpelijk te maken ontwikkelden ze biofeedback-apparatuur en werd het doen van structureel wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bedrijfsdoelstelling. De proefpersonen in de onderzoeken vroegen of ze thuis verder konden gaan met meten en reguleren. HeartMath is daardoor begonnen met het ontwikkelen van biofeedback apparatuur, resulterend in de huidige Inner Balance Coherence Plus sensor.

Het oorspronkelijke team van 40 bevlogen professionals met diverse achtergronden bundelden hun expertises. Er werden boeken geschreven en trainingen ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de ontdekkingen. Overdag werkten ze en ’s avonds kwamen ze bij elkaar om onder leiding van Doc Childre hun hart verder te openen en nieuwe hartcoherentie technieken te ontwikkelen. Dat doen ze nu nog steeds: they walk their talk. 

Doc Childre is een visionair die ook nu nog vanuit zijn barn op het terrein van Heartmath USA in California zijn team en ons in Europa inspireert. Hij zegt dat de opkomst van meer hartbewustzijn of hartintelligentie een van de belangrijkste aspecten is binnen de huidige ontwikkelingen, waarmee we onszelf ondersteunen en zorg kunnen dragen voor toekomstige generaties.

 De bijdrage van HeartMath aan de wetenschap

  1. Hoewel er in de jaren 80 al meer wetenschappers onderzoek deden naar hartritmevariabiliteit (HRV), was het onze onderzoeksdirecteur dr. Rollin McCraty die ontdekte dat emoties van invloed waren op het verloop van het patroon van de HRV. En dat het ervaren van prettige emoties als liefde en dankbaarheid zorgden voor een harmonischer sinusvormig patroon in de HRV-curve. Hij noemde dit patroon hartcoherentie. Zo werd hem duidelijk dat we via onze ademhaling – juist in combinatie met het bewust oproepen van prettige emoties – ons zenuwstelsel konden reguleren. Er ontstond een innovatieve methode voor het versterken van veerkracht.
  2. Daarnaast heeft hij een wiskundige formule bedacht om de samenhang in een hele HRV-curve te berekenen en om te zetten in één simpel getal. Dit getal, dat staat voor de mate van harmonische ordening in de HRV en daarmee ook voor iemands veerkracht, heeft hij de naam coherentie score gegeven.  
  3. De biofeedback apparatuur van HeartMath wordt sinds meer dan 30 jaar op vele gebieden voor wetenschappelijk onderzoek rondom HRV, veerkracht en stress ingezet. Er zijn reeds meer dan 500 peer-reviewed of onafhankelijke wetenschappelijke publicaties verschenen waarin HeartMath technieken of apparatuur worden gebruikt .

Naar het hart van HeartMath
In deze video geven zes collega's van HeartMath USA een inkijkje in wat hun missie en werk voor hen betekent.


HeartMath in de Benelux
HeartMath Benelux is de officiële vertegenwoordiging van HeartMath in de Benelux en in 2005 opgericht door Robert Erdbrink om het gebruik van HeartMath technieken in Nederland, België en Luxemburg te bevorderen en een platform te bieden voor alle gebruikers.

HeartMath Benelux verzorgt in-company trainingen voor bedrijven, open workshops en train de trainer opleidingen.

Ook is er een uitgebreid netwerk van meer dan 550 gecertificeerde HeartMath Coaches en 110 HeartMath Groepstrainers verspreid over het hele land.

HeartMath Benelux heeft sinds 2012 al meer dan 60.000 agenten van de Nationale Politie getraind op het gebied van Mentale Weerbaarheid (zie HeartMath officiële partner van de Politieacademie). Verder trainen we voor Shell, Unilever, Philips, DSM, het Ministerie van Economische Zaken en vele andere organisaties. Zowel het individuele HeartMath Veerkracht Programma als de HeartMath  groepstraining Vergroot je veerkracht, verminder je stress! zijn opgenomen in het PRESENT pakket en het  LIVVIT pakket van Zilveren Kruis. Zie hier onze evaluatie over 2018.

HeartMath Benelux heeft een toegangsovereenkomst met de UWV (Inkoopkader Scholing 2021). Dat betekent dat onze opleidingen in principe 100% vergoed worden voor mensen die door het UWV naar werk begeleid worden.

HeartMath Benelux staat ingeschreven in het Register van het CRKBO. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

We zullen steeds samenwerken met organisaties en coaches om de voordelen van hartcoherentie onder de aandacht te brengen en zo een bijdrage te leveren tot vermindering van stress en verhoging van de kwaliteit van leven voor iedereen.