HeartSmarts voor kids

HeartSmarts voor kids is ons HeartMath-programma voor jonge kinderen tot jongvolwassenen. Dit wordt niet alleen op scholen gegeven maar ook door coaches met specialisaties voor kinderen van 3-12 jaar en/of  jeugd van 12-18 jaar.

Het programma is op maat gemaakt voor de verschillende leeftijdsgroepen, waardoor het beheersen van hartcoherentie-technieken, herkennen van emoties en stressregulatie ook voor kinderen en jeugd toegankelijk is.

De methode is geschikt om faalangst te reduceren. Er zijn succesvolle resultaten behaald bij kinderen met leerachterstanden en leerstoornissen. Het kan een hulpmiddel voor pubers zijn om toetsen en testen succesvol af te leggen. Voor kinderen met woedeaanvallen en ADHD helpt het bij hun zelfcontrole. Het kind wordt rustiger, geconcentreerder en heeft meer plezier.

Ervaring
Dickenson Hilaire Eekman, een leerling (12 jaar) van onderwijscoach Nuray Stadt heeft geleerd hoe in hartcoherentie te komen en vertelt:

"Ik zat op de bank en was heel druk, spring, spring, zingen, zingen, en toen werden m’n ouders er niet echt goed van, maar vonden het alleen een beetje storend en toen even later ging ik rustig zitten en deed: ‘5 sec in en 5 sec uit’ en ja toen was ik rustig."

Coaches
Er zijn een aantal coaches in Nederland die kinderen en jeugd In HeartSmarts voor kids kunnen begeleiden. Volg deze link: HeartMath coaches.

Korte informatiefilms

Wijs met je hart. Hartcoherentie en podiumangst. Stressloos leren is een kunst.

Wijs met je hart

Op basisschool "de Zeearend" voor speciaal onderwijs laten ze zien welke effecten HeartSmarts kan hebben.

Hartcoherentie en podiumangst

Over de betekenis van de HeartMath Methode voor deze conservatoriumstudent.

 

Stressloos leren is een kunst

Bij de Hogeschool van Gent wordt de emWave gebruikt om studenten met examenstress te begeleiden.

 

Trainingsmateriaal
Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind wordt Early HeartSmarts (3-6 jaar), HeartSmarts/Test Edge (6-12 jaar) of Green Dot/Test Edge (13-18 jaar) gebruikt.

                                 

 

Onderzoek
In maart 2012 heeft de Instelling Combinatie Jeugdzorg een subsidie gekregen van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de Subsidieregeling Innovatiefonds Jeugdzorg. Het bedrag zal besteed worden om in totaal 27 medewerkers op te leiden om de hartcoherentiemethodieken breed in te kunnen zetten binnen de organisatie. Behandelcoördinator en psycholoog Vera van Lieshout ligt dit verder toe in het artikel Hartcoherentie bij behandeling van trauma- en hechtingsproblemen.

Eind 2012 blijkt dat dit project onder leiding van de Beverwijkse Hartcoherentie-trainer Wim Gijzen en Jos Stor-Reuling, de Trots op Trofee 2012 heeft gewonnen. Het juryrapport vermeldt dat de Combinatie Jeugdzorg de eerste jeugdzorginstelling in Nederland is die haar professionals traint in deze methodiek. Hoewel nog erg in het beginstadium, lijkt hartcoherentie een bijdrage te kunnen leveren aan de zorg en behandeling van kinderen die gemakkelijk en toegankelijk is en dichtbij de leefwereld van de cliënt ingezet kan worden. De brede toepasbaarheid van de methodiek, zowel in de behandeling van kinderen als in de begeleiding van ouders en beroepskrachten is veelbelovend aldus het juryrapport. In het kader van innovatie en creativiteit en het zoeken naar behandelalternatieven voor kinderen en hun omgeving, waar mogelijk ook in hun eigen omgeving, is het project ‘Hartcoherentie’ een echte koploper.

Onderzoek naar Faalangst bij musici
In Nederland is er o.a. ook onderzoek gedaan naar faalangst onder musici:

Implementatieonderzoek HeartMath Methode bij studenten van het Prins Claus Conservatorium, juni 2010

Amerikaans onderzoek
De resultaten van een Amerikaans onderzoek uit 2006 laat zien dat leerlingen die onderwezen werden volgens de methode van sociaal emotioneel leren:

  • betere resultaten haalden in rekenen, lezen en schrijven en beter waren in de omgang met anderen
  • hogere scores en cijfers haalden bij testen. De resultaten van standaard testen gingen niet achteruit.
  • verbeterden hun leervermogen
  • leerden hun problemen beter op te lossen en te plannen
  • bereikten een hoger niveau van logisch denken en redeneren
  • verbeterden in begrijpend lezen

© 2006, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (Casel)

ADHD en de emWave technologie
Een ander onderzoek uit Amerika laat de bruikbaarheid van de emWave technologie bij ADHD zien:

 "Using emWave Technology with children with ADHD" van Jeff Goelitz