Groepsverslag Stress REM vragenlijsten mei 2018

Categorieën

Steekwoorden

Groepsverslag Stress REM vragenlijsten mei 2018

Gepubliceerd op: 15-05-2018

Het Soffos onderzoeksinstituut heeft in 2018 de resultaten van 1129 HeartMath coaching interventies geevalueerd. De slotconclusie van het rapport is dat de cliënten wezenlijk verbeterd zijn in hun omgang met stress door de coaching volgens de HeartMath methodiek. Bij alle dimensies is sprake van een significante verbetering van de gemiddelde scores op tijdstip T2 ten opzichte van tijdstip T1. De P-waarden zijn daarbij allen onder de 0,001, dit betekent dat de kans dat de uitslag beïnvloed wordt door andere omstandigheden dan de HeartMath coaching marginaal is.
De grootste verbetering wordt gerealiseerd op de dimensie Emotie, direct gevolgd door de verbetering op de dimensie Psychisch welbevinden. Van belang is nog op te merken dat de dimensie Sociaal welbevinden vaak een na-ijleffect laat zien. Dat kan ook in deze groep aan de hand zijn en daarmee verklaren waarom de minste verbetering (5,6 procentpunten) op tijdstip 2 te zien is op deze dimensie.

 

Download het volledige artikel, klik hier