The Global Coherence Initiative Investigating the Dynamic Relationship Between People and Earth's Energetic Systems

Categorieën

Steekwoorden

The Global Coherence Initiative Investigating the Dynamic Relationship Between People and Earth's Energetic Systems

Gepubliceerd op: 10-09-2014

De convergentie van bewijs uit verscheidene onafhankelijke onderzoekslijnen biedt krachtige ondersteuning voor het bestaan van een wereldwijd informatieveld dat alle levende systemen verbindt en dat bijdraagt aan een soort mondiaal bewustzijn. Elke cel in ons lichaam baadt als het ware in een interne en externe omgeving van fluctuerende onzichtbare magnetische krachten die op vrijwel elke cel en elk biologisch circuit invloed hebben. Daarom is het niet verrassend dat vele fysiologische ritmes en mondiale collectieve gedragingen synchroniseren met zonne-energie en geomagnetische activiteit, en dat verstoringen in deze velden nadelige effecten op de menselijke gezondheid en gedrag kunnen hebben. Het meest voor de hand liggende mechanisme voor het verklaren van de samenhang tussen zonne-energie en geomagnetische invloeden  enerzijds en de menselijke gezondheid en gedrag anderzijds is het maken van een koppeling tussen het menselijke zenuwstelsel en de resonerende geomagnetische frequenties, de zogenaamde Schumann resonanties,  Alfven-golven en andere zeer lage frequenties die voorkomen in de ionosfeer. Het is bekend dat deze resonerende frequenties in hetzelfde bereik zitten als die van de menselijke hersenen, het cardiovasculaire systeem en het autonome zenuwstelsel. Wetenschappelijk bewijs ondersteunt de hypothese dat alle levende systemen onderling verbonden zijn via het aardmagnetisch veld, dat als een dragende golf van biologisch relevante informatie kan dienen.

Om dit onderzoek te kunnen doen is een wereldwijd netwerk van 12-14 ultra sensitieve detectoren geïnstalleerd, die speciaal ontworpen zijn voor het meten van het aardmagnetisch veld. Een belangrijk doel van dit project is om zoveel mogelijk mensen te motiveren op een meer coherente manier samen te werken zodat het collectieve menselijke bewustzijn groeit. Als wij inzien dat zowel externe velden zoals zonne-energie als ook menselijk bewustzijn en emotie invloed hebben op de mentale en emotionele staat van anderen (bewustzijn), dan verbreedt dat  ons perspectief op wat onderlinge verbondenheid betekent en hoe het gericht kan worden gebruikt om de toekomst van de wereld waarin die we leven te verbeteren. Het impliceert dat attitudes, emoties en intenties er toe doen en dat coherente, coöperatieve intentie een belangrijke impact kan hebben op de wereldwijde gebeurtenissen en de kwaliteit van het leven op aarde.

 

Download het volledige artikel, klik hier