Wat is de HeartMath methode?

Achtergrond
Onze hedendaagse leefstijl veroorzaakt bij veel mensen een verhoogd stressniveau. De combinatie van psychische druk, te weinig of te eenzijdig bewegen en een ongezond voedingspatroon leidt steeds vaker tot moeheid, allerlei gezondheidsproblemen en een verminderd prestatieniveau.

Overgewicht, hoge bloeddruk, (beginnende) suikerziekte, een verhoogd cholesterolniveau en toegenomen ontstekingswaarden in het bloed zijn uitingen van het Metabool Syndroom, een grote risicofactor voor toekomstige ziekte en uitval. Door een verandering in leefstijl is veel winst te behalen, maar het valt mensen vaak zwaar om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Werkwijze


HeartMath Benelux biedt diverse programma’s voor groepen en individuen om hen te leren meer grip te krijgen op stress en hun manier van omgaan daarmee, zodat ze gericht kunnen werken aan een meer gezonde leefstijl. Dit leidt tot een toegenomen welbevinden en functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, en heeft ook een preventief effect.

De methode die HeartMath daarvoor inzet is innovatief, effectief en bovendien ook leuk.

In de HeartMath-programma’s staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaren de deelnemers hoe ze omgaan met stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. De emWave® en Inner BalanceTM technologie geeft direct terugkoppeling over het effect van emoties op het hartritme. De effecten van diverse interventietechnieken zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle investering met een langdurig rendement.

Ons aanbod
De online training Meer veerkracht, minder stress - in 3 stappen naar meer hartcoherentie is een goede eerste stap in het toepassen van de wetenschappelijk bewezen HeartMath-technieken in jouw dagelijkse werk- en privéleven.

Idealiter doe je deze met de Inner Balance Trainer. Deze biofeedback apparatuur is eenvoudig op jouw telefoon of tablet te installeren en middels de Inner Balance App te gebruiken. Verschillende (Engelstalige) video's op je Inner Balance App laten je zien hoe je de Inner Balance Trainer kan gebruiken. Middels zogenaamde audioguides krijg je ook instructie in verschillende HeartMath technieken. Wij adviseren 3 maal daags ongeveer 5 minuten te oefenen. Vele onderzoeken laten zien dat door het oefenen met de HeartMath technieken en apparatuur de kwaliteit van slapen verbetert, dat mensen zich evenwichtiger gaan voelen en meer zelfbeheersing krijgen.

Word je liever begeleid door een professionele coach? Hier vind je HeartMath Coaches die jou kunnen begeleiden.

Ben je een professional en wil je jouw cliënten helpen en begeleiden in het omgaan met stress met wetenschappelijk gevalideerde technieken? HeartMath Benelux biedt jou hiervoor verschillende opleidingen aan. Als je een van onze opleidingen hebt afgerond, dan kun je de HeartMath methode toepassen in jouw vakgebied.


Heb je een bedrijf of werk je binnen een organisatie dan zijn onze trainingen over stressreductie, veerkracht en vitaliteit wellicht interessant voor jou.